Правила коментування

  1. Кожен відвідувач сайту має право залишити свій коментар, на тій сторінці, де є відповідна форма. Всі коментарі проходять модерацію і тільки модератор приймає рішення про публікацію коментаря.
  2. Посилання в коментарях на інші ресурси мережі інтернет допускаються лише в тих випадках, якщо вони мають хоч якесь відношення до коментованого матеріалу.
  3. Модератор має право змінювати текст коментаря.
  4. Якщо в коментарі є погрози автору статті, адміністрації сайту чи громадянам України, модератор має право опублікувати особисті данні дописувача, звернутись до правоохоронних органів чи Збройних Сил.
  5. Ненормативна лексика є небажаною, модератор може змінити її на спеціальні символи чи літературну лайку.
  6. Будь-які лайливі висловлювання на адресу головного терориста сьогодення, по сумісництву працюючого російським царем (самі росіяни чомусь називають його президентом), путіна, не вважаються ненормативною лексикою.
  7. Коментарі українською, російською чи білоруською мовами публікуються на мові оригіналу. Коментарі татарською мовою публікуються і мовою оригіналу, і в перекладі на українську чи російську. Коментарі іншими мовами можуть публікуватись тільки в перекладі.
  8. Орфографічні чи граматичні помилки в коментарях свідчать про високу емоційність чи низьку освіченість автора.